Tribase

Tribase är vår egenutvecklade valsdatabas. Här lägger vi in viktiga data från service och reparationer hos oss.

Mjukvaran finns även tillgänglig för dig som kund. Här följs viktiga parametrar för varje valsindivid, det kan vara servicehistorik, maskinposition, lagerplats med mera.

Tribase affärssystem

Valsens livscykel lagras i Tribase, där allt är spårbart från tillverkning, transport, reparation och service.