Tjänster

Har du frågor om våra tjänster? Kontakta oss gärna.

Konsultation

Tveka inte att rådfråga oss om vad som lämpar sig bäst i er process. Det kan handla om allt från konstruktion och materialval till vilket belag som är lämpligt.

Konstruktionsritning

Ibland saknas ett komplett ritningsunderlag, eller förändringar ska göras på gamla produkter. Vi kompletterar då materialet och anpassar det efter kundens önskemål och vår tillverkningsprocess.

Hållfasthetsberäkning

Olika beräkningar kan behövas både på gamla och nya valsar. Vill du ha hjälp med beräkning av din vals hållfasthet? Ta kontakt med någon av våra tekniska säljare.

Montage

Som en del i att vara kundens helhetslösning demonterar/monterar vi lager och lagerhus.
Vi gör samtidigt kontroll av slitage och rekommenderar åtgärder.

Dynamisk balansering

Dynamisk balansering innebär att produkten optimeras för ditt driftvarvtal. Vill du ha hjälp med att balansera din produkt? Ta kontakt med någon av våra tekniska säljare.

Tribase

Tribase är vår egenutvecklade valsdatabas. Här lägger vi in viktiga data från service och reparationer hos oss.